Välkommen att trivas

Vi hälsar  dig hjärtligt välkommen till oss. Vi är ett etiskt omsorgs- och serviceföretag inom hemtjänst, personlig assistans, avlösning, ledsagning och hushållnära tjänster (RUT). Vi har värden och värderingar som grundar sig i vår uppfattning om hur vi skall bemöta varandra. Vår verksamhetsidé ” MÅ BRA MED OSS ” är grunden i vårt samarbete. Vi arbetar med kontinuerlig kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom omsorg och service och är alltid öppna för nya tankar och nya kunskaper.
Go this online casino and view www.alchemycasino.com free online pokies 50 lions coolest casino in the world
Trivs AB:s grundvärden är:
T = Trygghet – kunskap, kontinuitet och tillgänglighet
R = Respekt – gott och trevligt bemötande, självbestämmande och respekt till privatliv
I = Individanpassad omsorg och service – personlig integritet och delaktighet
V = Välbefinnande – meningsfullhet och sammanhang, dialog och inflytande i verksamheten
S = Service av god kvalitet – noggrannhet och empati