Anhöriga och närstående i Trivs

Trivs AB vill ha god relation till dina anhöriga/närstående och andra som är viktiga i ditt liv. Om du har hemtjänst, personlig assistans, avlösning eller ledsagning genom oss skriver vi en sk. genomförandeplan* tillsammans med dig. Vi vill ha ett samtycke från dig gällande alla kontakter med dina närstående. Vi vill vara säkra på att vi agerar som du önskar. Vi måste alltid tänka på tystnadsplikten. Det är du som avgör vem vi kan prata med och när. Vi är trevliga och respektfulla gentemot de som är viktiga i ditt liv. Även dina nära och kära mår bra med oss. *Genomförandeplan är en överenskommelse mellan dig som kund och Trivs AB. Där beskrivs hur och när du vill ha din hjälp utfört.