Att sitta i en bransch där många av verksamhetens tillgångar består av tekniska inventarier och maskiner kan bli kostsamt. Det sker alltid strul med masker, som måste repareras, eller så behöver man hålla koll på olika tider då service behöver ske. Och hur mycket bidrar dessa masker egentligen? Hur mycket tjänar jag på att ha maskinen och hur mycket bidrar den till min verksamhet? 

Så många värden som blir extremt svåra att definiera. MaintMaster har en tjänst som totalt ändrar detta. Dessa svårmätta värden blir plötsligt möjligt att hålla koll på. Genom deras CMMS system kan du få tillgång till väsentlig statistik, vilket i sin tur kommer tillåta dig att kunna arbeta mer effektivt med dina tillgångar.

Mer konkret så kommer detta systemet tillåta dig att minimera driftstopp, förbättra möjligheterna att kunna utnyttja tillgångarna bättre samt ge alla som arbetar bättre förutsättningar att hantera tillgångarnas underhåll bättre. Detta kommer i sin tur minimera diverse driftkostnader och underhållningskostnader. 

Statistik förs över detta och sparas i MaintMasters egna molntjänst så du alltid har tillgång till statistiken, samt slipper risken av att data förloras. Kort och gott kommer MaintMasters tjänst bespara dig en hel del tid och pengar som annars hade lagts på att åtgärda driftstopp, underhåll och mätning av maskinernas effekt. 

Om man ska maximera sin marginal är denna tjänsten ett absolut måste, MaintMasters CMMS system är den mest avancerade på marknaden – tjänsten anpassar sig efter dig och din verksamhet till skillnad från andra liknande system där du måste anpassa din verksamhet efter den.