Elever och praktikanter

Trivs AB välkomnar elever och praktikanter. Det är viktigt och ansvarsfullt att få introducera nya människor i vård, omsorg och service. Vi vill kunna bidra med våra kunskaper och vår erfarenhet. Vi vill visa ett omsorgsföretag där både kunderna och personalen trivs och mår bra.