h

Personalkontinuitet och kontaktmannaskap

Med personalkontinuitet skapar vi trygghet och trivsel. Vi arbetar för att minimera antalet personer som utför insatserna hos dig. En av medarbetarna utses till din kontaktman. Kontaktmannen ser till att dina behov blir tillgodosedda.