Kunden i Trivs

Vi gör ett hembesök hos alla nya kunder. Vi går igenom beslutet som du har fått och gör tillsammans en genomförandeplan. Det innebär att vi pratar om dina önskemål och dina behov om hur du vill ha det, för att du skall må bra med vår hjälp. Under besöket berättar vi även hur vi arbetar med kvalitet, förklarar vår värdegrund och vilka värden vi arbetar efter. Dina kunskaper och din erfarenhet är värdefulla. Det är roligt om våra kunder vill ha inflytande och delaktighet i vår verksamhet. Det är inte något du måste, men om du vill vara delaktig kan det få dig att trivas ännu bättre med oss. Vi har öppet hus en gång per termin och ledningen har individuella möten med dig. På detta sätt får du insyn i vår verksamhet och kan lämna synpunkter om den individuella omsorgen och allmänt.