Kompetent och värdebaserat ledarskap

Vi som är i ledningen är tå erfarna chefer med 27 års respektive 20 års erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagar- och avläsarservice, grupp- och serviceboende samt äldreboenden. Vi har formell kompetens och flera vidareutbildningar inom verksamhetsområdena och har själva erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Vi har ett etiskt företag med en sann värdegrund, med tydliga värden och värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Kunderna efterfrågar våra tjänster och personalen upplever att de trivs. Vi i företagsledningen gillar det vi jobbar med.