Ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS

Ledsagarservice
Trivs AB erbjuder ledsagarservice enligt lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, LSS. Ledsagning enligt LSS är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter, att du skall kunna träffa vänner, gå på bio, utöva sportaktiviteter etc. Din ledsagare kommer att vara kompetent och anpassad just för dina specifika behov.
Ledsagarens omkostnader står Trivs AB för. Avlösarservice
Trivs AB erbjuder avlösning enligt lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, LSS. Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och/eller uträtta sysslor utanför hemmet. Behöver ni hjälp med avlösarservice kan du anlita oss i Trivs AB.
  • Trivs AB har personal som är kompetent och anpassad just för era specifika behov.
  • All vår personal har fått lämna utdrag ur belastningsregistret innan sin anställning.
Må bra med vår hjälp.