Personalens kompetens

Vi har den personalstyrka och kompetens som krävs för att kunna ge en bra kvalité.

Ledningen har goda fackkunskaper för att säkerställa att personalen:
  • Har kompetens att utföra arbetet.
  • Arbetar efter alla lagar, regelverk, riktlinjer med kundens välmående i fokus.
  • Personalen förstår svenska språket i tal och skrift.
  • Kan legitimera sig med Trivs AB:s tjänstekort och fotolegitimation.
  • Samtliga medarbetare har god kunskap om sekretesslagen och omfattas av tystnadsplikt.
Om medarbetarna har behov av kompetensutveckling anordnar Trivs AB