Ledsagning och avläsning enligt SOL Ledsagning Trivs AB erbjuder ledsagning enligt socialtjänstlagen, SoL. Ledsagning enligt SOL kan ingå som del i ett beslut om hemtjänst/boendestöd eller att du får det beviljat som en enskild insats. Ledsagning skall hjälpa dig att ha aktiviteter utanför hemmet. Din ledsagare kommer att vara kompetent och anpassad just för dina specifika behov. All vår personal har fått lämna utdrag ur belastningsregistret innan sin anställning. Personalen har tystnadsplikt Ledsagarens omkostnader står Trivs AB fär. Avlösning Trivs AB erbjuder avlösning enligt socialtjänstlagen, SoL. Du som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller du som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning har rätt till stöd. Om ni har fått beslut om avlösning genom hemtjänst kan ni vända er till oss i Trivs AB. Trivs AB har personal som är kompetent och anpassad just för era specifika behov. All vår personal har fått lämna utdrag ur belastningsregistret innan sin anställning. Personalen har tystnadsplikt. Må bra med hjälp av oss. Fråga Om Service Trivs AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen info@trivs.se Hannele Ekman 0700 58 53 44 hannele.ekman@trivs.se Puhumme suomea Pedro Pizarro 076 409 18 69 pedro.pizarro@trivs.se Hablamos español